l93jpcb1gsr5khmhj3n8cc6qt0

Het focusprincipe voor werkgevers


Flexibel
"Meebewegen met onze klant" Doordat wij u een maatpak voor een confectieprijs willen bieden en u bij ons elke vorm van flexibele arbeid onder één dak kunt vinden, is FocusTec de partner die bij u past. Wij zitten tussen de reguliere detachering- en werving & selectie bureaus in. FocusTec is de oplossing om vacatures te vervullen door het verlengstuk van interne werving of HR afdeling te zijn, met de flexibiliteit van detacheren. Dit is voor u voordelig en risico mijdend. Tevens werken wij met flexibele arbeidsvoorwaarden, deze kunnen wij aanpassen op uw arbeidsvoorwaarden. Vooraf willen wij graag samen met u vaststellen aan welke dienst uw behoefte heeft.

Onze diensten:
-Detachering (Deta-Vast)
-Werving & Selectie

Ondernemend
Op uw vacature de focus richten is waar wij voor staan. Wij zetten uw vacature uit via diverse kanalen. Denk hierbij aan Jobboards, Linkedin, FocusTec.nl en advertenties in (locale) kranten. Wij zijn bereikbaar vanaf 7:30 tot 21:00. Elke morgen starten wij met een gerichte search naar voor u geschikte kandidaten. Deze kandidaten worden dan ook meteen benaderd. In de praktijk zijn wij vaak de eerste die de kandidaten spreken. Met als gevolg dat, uw vacature, beter onthouden wordt. Een oud gezegde blijkt te kloppen: "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

Wij werken met een outsourcing van onze back-office activiteiten. Deze hebben wij uitbesteed aan een payroll organisatie, Pay for People. Zij werken met een internet applicatie, genaamd Pay for Me. Er komt dus geen (papieren) urenbriefje meer aan te pas. Zowel opdrachtgever als medewerker krijgen een inlogcode en kunnen de uren middels dit systeem verantwoorden en goedkeuren. Logisch gevolg voor ons is dat, doordat wij dit uitbesteden, wij meer tijd hebben om ons te focussen op uw vacature.

Concreet
Wij hanteren een vooraf vastgestelde factor en voeren geen tariefsverhoging door tijdens de vastgestelde looptijd, wij stimuleren de overname en er vindt geen initiatief plaats vanuit FocusTec om het contract voortijdig te beëindigen dan wel de medewerker te herplaatsen. Tevens gaan wij zorgvuldig om met de wetgeving rond de privacy.

Op het moment dat de voorwaarden waarvoor we gaan leveren duidelijk zijn en door beide partijen akkoord bevonden, dan nemen wij de aanvraag in behandeling. Deze aanvraag geniet onze volle focus. waarbij een verdeling wordt gemaakt over slechts enkele aanvragen per week, zodat onze opdrachtgever er vanuit mag gaan dat er enkele dagdelen specifiek aan de aanvraag besteedt word. Als het ware wordt dus de capaciteit m.b.t. werving van de opdrachtgever uitgebreid door FocusTec. FocusTec is sterk in vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door te werken vanuit uw aanvraag spreken we enkel en alleen kandidaten die passen op uw vacature.

Uitdagend
Door onze kennis van de markt en de technische know-how kunnen wij op basis van een CV al een eerste voorselectie maken. In ons intakegesprek met de kandidaat, wat altijd en zonder uitzondering plaatsvindt, volgen wij o.a. de STAR methodiek. Daarnaast spreken wij met de kandidaat de vacature en natuurlijk ook uw organisatie door . Hiermee willen wij een uitgangspositie creëren dat wij alleen passende kandidaten naar u sturen, die geïformeerd zijn over uw organisatie, vacature en gemotiveerd zijn om met u in gesprek te gaan. Doordat wij consequent te werk gaan willen wij u uitdagen om ons geloof in onze kandidaat zelf te proeven middels een gesprek met de kandidaat.

Specialist
Wij zijn gespecialiseerd in de techniek. Onze consultants hebben een technische achtergrond en zijn bekwaam in dit vakgebied. Tevens is FocusTec ontstaan vanuit twee technische bedrijven; een machinebouwer en een elektrotechnisch bedrijf.

We spreken enkel en alleen kandidaten die een technische achtergrond hebben en nemen dus vanzelfsprekend alleen technische vacatures in behandeling. Dat maakt ons een specialist.
We hebben de focus op vier werkgebieden;

-Werktuigbouwkunde
-Elektrotechniek
-Bouwkunde
-ICT

Ieder vakgebied heeft zo zijn specialisatie, deze kennen wij ook.

contact | info@focustec.nl | 071 4021974

CONTACT

Scheepsmakerstraat 31
2222 AB  Katwijk

telefoon 071 4021974
mail info@focustec.nl